Juridisk erklæring

 

Disse vilkår blev senest opdateret den april 11,2018

Hvem vi er, og hvordan du kontakter os

Dette websted ejes, drives og vedligeholdes af Kimberly-Clark Corporation på vegne af Kimberly-Clark-koncernselskaberne ("Kimberly-Clark" eller "vi"). Dette websted, domænenavn og alle kildekoder og observerbare komponenter i ethvert medie, herunder uden begrænsning tekst, billeder og lyd, er beskyttet af immaterielle rettigheder ejet af Kimberly-Clark.

For at kontakte os bedes du klikke her: eller ringe til vores kundeservicelinje på +45 4436 0606.

Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår

Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse brugsvilkår, og at du accepterer at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge vores websted.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig reference.

Der er andre vilkår, der kan gælde for dig

Disse brugsvilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:Disse brugsvilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:

Vores fortrolighedspolitik [/fortrolighedspolitik] og cookiepolitik [cookie], som angiver vilkårene, hvorpå vi behandler eventuelle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver til os. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle oplysninger, som du tilvejebringer, er nøjagtige. Vores cookiepolitik indeholder oplysninger om de cookies, der bruges på vores websted.

Vores politik for acceptabel brug juridisk-erklaering, som angiver de tilladte anvendelser og forbudte anvendelser af vores websted. Når du bruger vores websted, skal du overholde denne politik for acceptabel brug.

Vi kan foretage ændringer til disse vilkår

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, bedes du tjekke disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på daværende tidspunkt. [Disse vilkår blev senest opdateret den april 11,2018 [da vi ændrede bestemmelser [OPLYSNINGER OM BESTEMMELSER] og [OPLYSNINGER OM BESTEMMELSER].]

Vi kan foretage ændringer af vores websted

Vi kan opdatere og ændre vores websted fra tid til anden for at afspejle ændringer af vores produkter, vores brugeres behov og vores forretningsprioriteter. Vi vil forsøge at give dig rimelig varsel om eventuelle større ændringer.

Vi kan suspendere eller tilbagetrække vores websted

Vi kan suspendere eller tilbagetrække vores websted

Vi garanterer ikke, at vores websted eller indhold på det altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan suspendere eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af ​​hele eller en del af vores websted af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig rimelig varsel om en eventuel suspension eller tilbagetrækning.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores websted via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Du skal holde dine kontooplysninger sikre

Hvis du vælger eller bliver forsynet med en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til tredjepart.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige mening har undladt at overholde en bestemmelse i disse brugsvilkår.

Hvis du har kendskab til eller har mistanke om, at en person ud over dig kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du omgående underrette os på /kontakt eller ringe til vores kundeservicelinje på +45 4436 0606.

Hvordan du må bruge materiale på vores websted

Vi er ejeren eller licenstageren af alle immaterielle rettigheder på vores websted og af det materiale, der udgives på det. Disse værker er beskyttet af ophavsret og traktater over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du kan udskrive én kopi og hente uddrag af enhver side fra vores websted til din egen personlige ikke-kommercielle brug, og du kan henlede andre i din familie eller venners opmærksomhed på indhold på vores websted.

Du må ikke ændre trykte eller digitale kopier af materialer, som du har udskrevet eller hentet på nogen måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video eller lydsekvenser eller grafik separat fra ledsagende tekst.

Vores status (og den af identificerede bidragsydere) som forfatterne af indhold på vores websted skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller henter en del af vores websted i strid med disse brugsvilkår, ophører din ret til at bruge vores websted omgående, og du skal, efter vores valg, returnere eller ødelægge eventuelle kopier af materialer, som du har lavet.

Bortset fra som angivet ovenfor må du ikke kopiere, gengive, genudgive, indramme, offentliggøre, uploade, transmittere eller ændre hele eller nogen del af dette websted på nogen måde.

Du skal ikke støtte dig til oplysninger på dette websted

Indholdet på vores websted er kun til almen orientering, uddannelse, underholdning og kommunikation. Det er ikke meningen, at det skal udgøre rådgivning, som du kan støtte dig til. Du skal søge faglig eller specialiseret rådgivning, inden du foretager eller afholder dig fra at foretage en handling på baggrund af indholdet på vores websted.

Selvom vi gør rimelige bestræbelser på at opdatere oplysningerne på vores websted, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier, uanset om udtrykkelige eller stiltiende, om at indholdet på vores websted er nøjagtigt, pålideligt, fuldstændigt eller opdateret, eller om at vores websted eller servere, hvorpå indholdet ligger, er fri for virusser.

Vi er ikke ansvarlige for websteder, som vi linker til

Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer leveret af tredjeparter, er disse links kun til din orientering. Sådanne links bør ikke fortolkes som en godkendelse af os af de pågældende linkede websteder eller oplysninger, som du måtte indhente fra dem.

Vi har ingen kontrol over indholdet af de pågældende websteder eller ressourcer, og du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for deres tilgængelighed, at vi ikke godkender indholdet eller er ansvarlige eller på nogen måde erstatningspligtige for eventuelt indhold, produkter, tjenester eller andre materialer på eller tilgængelig fra dem eller eventuel skade eller tab, som du måtte lide i forbindelse med deres brug.

Brugergenereret indhold er ikke godkendt af os

Dette websted kan indeholde oplysninger og materiale, der er overført af andre brugere af webstedet, herunder til opslagstavler og chatrum. Disse oplysninger og materialer er ikke blevet verificeret eller godkendt af os. Synspunkter fremsat af andre brugere på vores websted repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

Hvis du ønsker at indgive en klage over oplysninger og materiale, der er blevet overført af andre brugere, bedes du kontakte os på /kontakt

Vores ansvar for tab eller skade, som du pådrager dig

Uanset om du er forbruger eller forretningsbruger:

Vi hverken udelukker eller begrænser på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller vores medarbejdere, repræsentanter eller underleverandørers uagtsomhed, og for svig eller svigagtig vildledning.

Forskellige begrænsninger og udelukkelser af erstatningsansvar gælder for erstatningsansvar som følge af leveringen af eventuelle produkter til dig, som vil blive angivet i vores vilkår og leveringsbetingelser.

Hvis du er forretningsbruger:

Vi udelukker alle stiltiende betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der kan gælde for vores websted eller indhold på det.

Vi vil ikke være erstatningsansvarlige over for dig for tab eller skade, uanset om opstået i kontraktforhold, uden for kontraktforhold (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, selvom det kunne forudses, opstår som følge af eller i forbindelse med:

brug af eller manglende evne til at bruge vores websted eller

brug af eller afhængighed af eventuelt indhold, der vises på vores websted.

Vi er især ikke erstatningsansvarlige for:

tab af overskud, salg, forretning, eller indtægter,

forretningsforstyrrelser,

tab af forventede besparelser,

tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme eller

indirekte eller følgetab eller -erstatning.

Hvis du er forbruger:

Bemærk venligst, at vi kun leverer vores websted til hjemme- og privat brug. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores websted til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsforstyrrelse eller tab af forretningsmulighed.

Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores manglende brug af rimelig omhu og dygtighed, vil vi enten reparere skaden eller betale dig kompensation. Vi er dog ikke erstatningsansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, som du fik tilbudt gratis, eller for skader, der skyldes, at du ikke fulgte installationsvejledningen korrekt eller ikke har minimumssystemkrav, der er angivet af os, på plads.

Overførsel af indhold til vores websted

Når du anvender en funktion, der giver dig mulighed for at overføre indhold til vores websted, eller for at komme i kontakt med andre brugere af vores websted, skal du overholde indholdsstandarderne, der er angivet i vores politik for acceptabel brug [/juridisk-erklaering]

Du garanterer, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og du vil være erstatningsansvarlig over for os og skal skadesløsholde os for enhver overtrædelse af denne garanti. Dette betyder, at du vil være ansvarlig for eventuelt tab eller skade, som vi lider som følge af dit brud på garantien.

Indhold, som du overfører til vores websted, betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og Kimberly-Clark er ikke erstatningsansvarlig for eventuel brug eller videregivelse deraf. Du beholder alle dine ejendomsrettigheder til dit indhold, men du er forpligtet til at tildele os en begrænset licens til at bruge, opbevare og kopiere det pågældende indhold og til at distribuere og gøre det tilgængeligt for tredjeparter. De rettigheder, som du licenserer til os, er beskrevet i Rettigheder, som du giver os til at bruge materiale, som du overfører.

Vi har også ret til at afsløre din identitet over for eventuel tredjepart, der hævder, at indhold indsendt eller overført af dig til vores websted udgør en overtrædelse af deres immaterielle rettigheder eller deres databeskyttelsesrettigheder.

Vi har ret til at fjerne ethvert indlæg, som du indsender til vores websted, hvis dit indlæg efter vores mening ikke overholder indholdsstandarderne, der er angivet i vores politik for acceptabel brug [/juridisk-erklaering]

Du er eneansvarlig for at sikre og sikkerhedskopiere dit indhold.

Rettigheder, som du giver os til at bruge materiale, som du overfører

Når du overfører eller indsender indhold til vores websted eller via e-mail, tildeler du os følgende rettigheder og undtagelser til at bruge det pågældende indhold:

En eksklusiv uopsigelig licens til at bruge et sådant indhold til ethvert formål overhovedet, kommercielt eller på anden måde, uden kompensation og i ethvert medie i enhver retskreds, helt eller delvist, herunder ændringer eller tilpasninger, der ikke ændrer indholdets væsentlige karakter, eller til at fjerne eller rette påstande om vores produkter.

Til vores fordel giver du også afkald på enhver og alle moralske rettigheder (eller rettigheder af en lignende art), som du nu ejer eller drager fordel af eller nogensinde kunne eje eller drage fordel af i hele verden

Vi er ikke ansvarlige for virusser, og du må ikke indføre dem

Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller virusser.

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores websted. Du bør bruge din egen antivirussoftware.

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre virusser, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, hvorpå vores websted opbevares, eller en server, computer eller database, der er forbundet til vores websted.

Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Ved at overtræde denne bestemmelse vil du begå en strafbar handling i henhold til loven om computermisbrug fra 1990 eller tilsvarende lovgivning. Vi vil indberette enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med de pågældende myndigheder ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge vores websted omgående ophøre.

Regler om at linke til vores websted

Du kan linke til vores startside, forudsat at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke beskadiger vores omdømme eller udnytter det.

Du må ikke oprette et link på en sådan måde, at du antyder eventuel form for tilknytning eller godkendelse fra vores side, hvor ingen findes.

Du må ikke oprette et link til vores websted på et websted, der ikke ejes af dig.

Vores websted må ikke være indrammet på noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af vores websted ud over startsiden.

Vi forbeholder os ret til at trække tilladelse til at linke tilbage uden varsel.

Webstedet, hvori du linker, skal i alle henseender overholde indholdsstandarderne, der er angivet i vores politik for acceptabel brug [juridisk-erklaering].

Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores websted ud over det ovenfor angivne, bedes du kontakte os ved hjælp af vores online-formular [/kontakt"].

Hvilket lands love gælder for eventuelle tvister?

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse brugsvilkår, deres genstand og deres dannelse er underlagt engelsk lovgivning. Du og vi er begge enige om, at domstolene i England og Wales skal have enekompetence.

Hvis du er en virksomhed, er disse brugsvilkår, deres genstand og deres dannelse (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Vi accepterer begge at underkaste os enekompetencen tilhørende domstolene i England og Wales.

Uopfordrede ideer

Kimberly-Clark er ivrig efter at modtage dine kommentarer og besvare dine spørgsmål om vores produkter og vores virksomhed. Vi søger dog ikke, ej heller kan vi acceptere, uopfordrede idéer, forslag eller materialer vedrørende udvikling, design, fremstilling eller markedsføring af vores produkter.

Ved at overholde denne politik håber vi at undgå efterfølgende misforståelser med medlemmer af offentligheden, som indsender kommentarer eller idéer vedrørende produkter eller koncepter udviklet af Kimberly-Clarks medarbejdere. Skulle du blive ansat hos Kimberly-Clark, vil ingen af materialerne tilvejebragt på dette websted udgøre eller blive betragtet som en del af eller en hel ansættelseskontrakt.

Vores varemærker er registrerede

Alle navne, logoer og varemærker, der bruges på dette websted, tilhører Kimberly-Clark eller er blevet brugt med tilladelse. Du må ikke bruge dem uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse, medmindre de er en del af det materiale, som du bruger som tilladt i henhold til ovenstående vilkår.

Conditions d'utilisation du site DryNites®