Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette websted [www.drynites.dk], der ejes, drives og vedligeholdes af KIMBERLY-CLARK CORPORATION med hjemsted på World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, forklarer, hvordan vi og alle vores globale associerede selskaber ("Kimberly-Clark", "os", "vi") indsamler personoplysninger, hvordan vi kan bruge dem, hvilke rettigheder du måtte have i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os.

Personoplysninger er oplysninger om en levende person, der vedrører personens privatliv og identificerer dem, hvad enten alene eller i kombination med andre oplysninger, som vi er i besiddelse af eller sandsynligvis vil komme i besiddelse af.

Før du tilvejebringer personoplysninger for os eller på anden måde gennemser vores websted, bør du gennemlæse denne fortrolighedserklæring fuldstændigt og sikre, at du er tryg ved vores databeskyttelsespraksisser.

Bemærk venligst, at dette websted kan indeholde links til andre tredjepartswebsteder. Vi er kun ansvarlige for vores databeskyttelsespraksisser og sikkerheden af de oplysninger, som vi indsamler. Vi anbefaler, at du tjekker databeskyttelses- og sikkerhedspolitikkerne og -procedurerne for ethvert andet websted, som du besøger.

1. Sådan indsamler vi dine personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger om dig i både online- og offline-sammenhænge. Vi indsamler personoplysninger, når du:

- besøger vores websted,

- kontakter vores kundeservicecentre eller anmoder om oplysninger fra os på en anden måde,

- besøger vores ejede butikker,

- tilmelder dig vores belønningsprogrammer,

- kommunikerer med os via sociale netværkswebsteder, tredjepartsapper eller lignende teknologier,

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra tredjepartskilder, såsom fra din brug af andre websteder, som vi driver, og fra relaterede tredjeparter såsom underleverandører.

2.De personoplysninger, som vi indsamler

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig til de formål, der er angivet i afsnit 3 nedenfor:

- dit fulde navn,

- dine kontaktoplysninger (f.eks. dit telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeadresse),

- din internetprotokoladresse (IP),

- din fødselsdato,

- offentligt tilgængelige oplysninger såsom brugergenereret indhold, sociale medieindlæg, brugernavn eller ID på sociale medier, eller profilbillede på sociale medier,

- transaktionshistorik (dvs. din ordre-/prøveanmodningshistorik), og

- Enheds-ID (computer, tablet eller mobil)

Vi kan også matche personoplysninger, som du tilvejebringer direkte for os med andre oplysninger om dig, der er indhentet fra tredjepartskilder (såsom sociale medienetværk og datamæglere). Disse kan omfatte demografiske oplysninger, dine interaktioner på sociale medier, præferencer, købsvaner, interesser, geografisk placering samt alder eller aldersgruppe. Vi kan bruge disse personoplysninger til at skræddersy og vise annoncer, der er mere relevante for dig, til at levere tilpassede markedsføringsmeddelelser til dig og til at hjælpe os med at forstå vores kundebase og effektiviteten af vores markedsføringskampagner.

3.De formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger

Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

- for at give dig oplysninger, produkter og tjenester, der er bestilt af dig,

- for at yde kundesupport,

- for at skræddersy og vise annoncer, der er mere relevante for dig,

- for at sende dig tilpassede markedsføringsmeddelelser,

- for at underrette dig om eventuelle ændringer af dine tjenester og for at give dig oplysninger om lignende varer og tjenester, som kan være af interesse for dig,

- for at udføre markedsføringsanalyser, der giver os mulighed for at vurdere tendenser og effektiviteten af vores reklame- og markedsføringskampagner,

- for at administrere vores websteder og hjælpe med at forbedre vores produkter og tjenester,

- for at opdage og forebygge svig,

- for at overholde gældende love og forordninger,

Databeskyttelseslovgivning kræver, at vi har et retsgrundlag, før vi behandler personoplysninger om dig. Retsgrundlaget for, at vi behandler dine personoplysninger til ovennævnte formål, vil typisk være fordi:

du har givet dit samtykke,

det er nødvendigt til opfyldelsen af ​​en kontrakt med dig eller for at beslutte, hvorvidt vi vil indgå en kontrakt med dig,

behandlingen er nødvendig for vores overholdelse af en lovmæssig eller forskriftsmæssig forpligtelse, og/eller

behandlingen er i vores legitime interesse som en førende virksomhed inden for personlig pleje.

4.Hvem vi deler dine personoplysninger med

Vi kan dele oplysninger om dig med tredjeparter under visse omstændigheder, herunder i følgende situationer:

- Deling af dine oplysninger med partnervirksomheder,

Vi kan bede om din tilladelse til at dele dine oplysninger med omhyggeligt udvalgte eksterne virksomheder, når vi mener, at deres produkter eller tjenester kan interessere dig, og kun med virksomheder, som vi har tillid til, og som består vores interne kontroller, for at holde dine oplysninger sikre. Du kan til enhver tid "fravælge" partnertilbud og -programmer ved at opdatere din brugerprofil, kontakte os eller ringe til +45 4436 0606 eller udfylde onlineformularen: [kontakt-os]. Det er forbudt for vores partnere at bruge dine kontaktoplysninger til andre formål end at præsentere relevante tilbud og programmer, og de skal opretholde fortroligheden af dine kontaktoplysninger.

- Deling af dine oplysninger med tjenesteudbydere,

Vi kan dele oplysninger med virksomheder eller enkeltpersoner, hvis nødvendigt, der leverer tjenester til os. Disse tjenester kan blandt andet omfatte at hjælpe os med at levere tjenester, som du anmoder om, at oprette eller vedligeholde vores databaser, at undersøge og analysere de mennesker, der anmoder om produkter, tjenester eller oplysninger fra os, at forberede og distribuere meddelelser eller at svare på henvendelser.

- Retshåndhævende myndigheder og retsproces,

Vi kan indberette eventuelle aktiviteter til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener er ulovlige, eller som vi med rimelighed mener, kan hjælpe en retshåndhævende myndigheds undersøgelse af ulovlig aktivitet (herunder især når vi modtager en retfærdig, rimelig og juridisk anmodning fra en retshåndhævende myndighed eller et tilsynsorgan). Derudover kan vi udlevere dine oplysninger til retshåndhævende myndigheder, hvis vi efter vores skøn vurderer, at du enten har overtrådt vores politikker, eller at udleveringen af ​​dine oplysninger kan beskytte Kimberly-Clark eller en anden persons rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

- Deling af dine oplysninger som tilladt ved lov,

Vi kan dele dine oplysninger med andre som påkrævet eller tilladt ved lov. Dette kan omfatte deling af dine oplysninger med offentlige enheder eller tredjeparter som svar på stævninger, retskendelser, anden retsproces, eller som vi mener er nødvendigt for at udøve vores juridiske rettigheder og/eller for at beskytte vores kunders eller andres ejendom eller sikkerhed (dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svig og reduktion af kreditrisici), for at forsvare mod juridiske krav, der er blevet anlagt mod os, eller for at forsvare mod mulige juridiske krav, som vi efter eget skøn vurderer kan blive anlagt mod os.

- Blogge, onlineindlæg og anbefalinger,

n beslutte at give brugere mulighed for at dele kommentarer, indlæg, anbefalinger eller andre oplysninger. Hvis du vælger at indsende sådanne oplysninger til os, kan de oplysninger, som du indsender, blive tilgængelige for offentligheden. Oplysninger, som du tilvejebringer i disse områder, kan læses, indsamles og bruges af andre, der får adgang til dem.

- Forretningstransaktion,

I tilfælde af, at vi eller en del af vores aktiver erhverves, eller vi foretager et opkøb eller erhvervelse af aktiver eller potentiel erhvervelse, kan dine oplysninger blive overført til det erhvervende selskab eller anden enhed, der overlever en sådan transaktion.

- Interessebaseret annoncering,

Kimberly-Clark deltager i interessebaseret (onlineadfærd) annoncering. Det betyder, at en tredjepart kan bruge teknologi, såsom en cookie på din browser eller et web-beacon, til at identificere dig på vores websted, således at de kan levere annoncering om produkter og tjenester, der er skræddersyet til din interesse. Du kan se annoncering på vores websted, der er skræddersyet til, hvordan du browser eller handler, eller du kan se annoncering for Kimberly-Clark-produkter på andre websteder baseret på din browsingadfærd på tværs af websteder. Kimberly-Clark deltager frivilligt i Digital Advertising Alliance-selvreguleringsprogrammet. Som led i dette selvreguleringsprogram understøtter Kimberly-Clark implementeringen af ​​Advertising Option-ikonet ("Ad Choices") i samarbejde med Evidon. For oplysninger om, hvordan du fravælger interessebaseret annoncering, bedes du se vores cookieerklæring i afsnit 12 nedenfor.

- Andre tredjeparter,

Vi kan dele ikke-personoplysninger med andre tredjeparter, som ikke er beskrevet ovenfor[ 1] . Når vi gør det, kan vi sammenlægge eller afidentificere oplysningerne, således at en tredjepart højst sandsynligt ikke ville kunne knytte oplysningerne til dig, din computer eller din enhed. Sammenlægning betyder, at vi lægger adskillige menneskers ikke-personoplysninger sammen, således at oplysningerne ikke vedrører nogen bestemt person. Afidentificering betyder, at vi forsøger at fjerne eller ændre visse oplysninger, der kan bruges til at knytte oplysninger til en bestemt person.[ 1]

5.Administration af dine personoplysninger gennem din brugerprofil

Vi giver dig mulighed for at udøve visse kontroller og valg med hensyn til, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger. Ved at ændre din brugerprofil eller kontakte os som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, kan du gøre følgende: (1) du kan rette, opdatere og slette din registreringskonto, (2) du kan ændre dine valg med hensyn til abonnementer, nyhedsbreve og meddelelser, (3) du kan vælge, hvorvidt du ønsker at modtage tilbud og kampagner for vores produkter og tjenester eller produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig, (4) du kan vælge, hvorvidt vi deler dine kontaktoplysninger med partnere, således at de kan sende dig tilbud og kampagner om deres produkter og tjenester, og (5) du kan vælge, hvorvidt du ønsker at modtage interessebaseret annoncering[ 1] .[ 2]

6. Børn

Kimberly-Clark bestræber sig på at beskytte børns personoplysninger online og gøre internettet sikkert. Vi leverer ikke produkter og tjenester til børn eller indsamler eller anmoder bevidst om personoplysninger fra børn uden forældresamtykke, når samtykke er påkrævet i henhold til gældende lokale love (den alder, hvor samtykke er nødvendig varierer fra land til land).

7. Overførsel af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive overført uden for det land, hvorfra de oprindeligt blev tilvejebragt, og kan deles med vores betroede tredjeparter, der er beliggende i retskredse uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Storbritannien, som ikke har nogen databeskyttelseslove, eller som har love, som er mindre strenge end lovene i Europa. Når vi overfører personoplysninger uden for EØS eller Storbritannien, træffer vi juridisk nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der indføres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger og for at sikre, at de behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Hvis du er bosiddende i EØS eller Storbritannien, kan du kontakte os for at anmode om en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført for at beskytte dine personoplysninger og databeskyttelsesrettigheder under disse omstændigheder.

8.Dataopbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at levere de produkter og tjenester, som du har anmodet om, eller til andre vigtige formål, såsom overholdelse af lovmæssige forpligtelser, løsning af tvister og håndhævelse af vores aftaler.

9. Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen yder rettigheder til enkeltpersoner med hensyn til personoplysninger, som organisationer har om dem. Du kan:

- anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig,

- anmode om, at vi berigtiger, begrænser eller sletter dine personoplysninger, og

- hvis du beslutter, at du ikke ønsker at modtage kommercielle e-mails fra os, kan du "fravælge" modtagelse af ​​sådanne e-mails ved at klikke på "afmeldingslinket", der findes nederst i hver kommerciel e-mail.

Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i afsnit 10 nedenfor. Bemærk venligst, at anmodninger om udøvelse af databeskyttelsesrettigheder vil blive vurderet af Kimberly-Clark fra sag til sag. Der kan være omstændigheder, hvor vi ikke er forpligtede ved lov til at efterkomme din anmodning på grund af lovene i din retskreds eller på grund af undtagelser i databeskyttelseslovgivningen.

10. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedserklæring, kan du kontakte os via kontakt-oseller ringe til os på +45 4436 0606 eller ved at udfylde onlineformularen: kontakt-os

Hvis du stadig er utilfreds, har du ret til at indgive en klage til din databeskyttelsesmyndighed, dog skal alle klager i første omgang indgives til Kimberly-Clark.

11. Ændringer til fortrolighedserklæringen

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring til enhver tid ved at offentliggøre den reviderede fortrolighedserklæring på vores websted. Vi anbefaler, at du gennemgår vores fortrolighedserklæring, hver gang du indsender oplysninger til os eller afgiver en ordre.

12. Cookie-erklæring

Som mange andre virksomheder bruger Kimberly-Clark "cookie"-teknologi på vores websted. Cookier er oplysninger, der opbevares på din computer af din browser, mens du besøger et bestemt websted. Når du logger ind, fortæller cookien os, hvorvidt du har besøgt os før eller er en ny besøgende, og den giver os mulighed for at lære, hvilke annoncer, der bringer brugere til vores websted. Vi bruger cookier til at hjælpe os med at identificere webstedsfunktioner, i hvilke du har størst interesse, så vi kan levere mere af det, du måtte ønske. Hvis du ønsker det, kan du indstille din browser til at afvise cookier, eller du kan manuelt slette individuelle cookier eller alle cookier på din computer ved at følge instruktionerne i din browsers hjælpefil. Men hvis du ikke aktiverer cookier i din webbrowser, kan du opleve problemer med at få adgang til nogle af siderne og visse funktioner på dette websted.

Bemærk venligst, at nogle webbrowsere og enheder giver dig mulighed for at udsende en præference om, at du ikke "spores" online. På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på disse anmodninger eller ændrer din oplevelse ud fra, hvorvidt et sådant signal udsendes.

Vi bruger også web-beacons på vores websted til at indsamle bestemte oplysninger. Et web-beacon er en elektronisk fil på et websted, som giver os mulighed for at tælle og genkende brugere, der har besøgt den pågældende side. Et web-beacon kan blandt andet bruges i HTML-formaterede e-mails til at fastslå svar på vores meddelelser og måle deres effektivitet - f.eks. hvis du modtager en e-mail fra os og klikker på et link i den pågældende e-mail for at gå til vores websted. Du kan som regel undgå web-beacons i e-mails ved at slukke for HTML-visning og kun vise tekstdelen af ​​din e-mail.

Når du besøger vores websteder, registrerer og opbevarer vi IP-adressen på den enhed, som du bruger, såsom en computer eller en mobilenhed, plus dine login-oplysninger, browsertype og -version, operativsystem og platform, samt eventuelle plug-ins, som du bruger.

Du kan også vælge at hente mobilapplikationer, der tilbydes af Kimberly-Clark. Hvis du bruger vores mobilapplikationer, kan mobilapplikationen automatisk indsamle visse oplysninger, såsom den type ​​mobilenhed, du bruger, de midlertidige eller vedvarende entydige enhedsidentifikatorer (undertiden kaldet UDID) og oplysninger om, hvordan du bruger applikationerne. Mobilapplikationen kan også indsamle visse oplysninger, som du frivilligt tilvejebringer, såsom produktoplysninger, når du scanner en stregkode, og transaktionsoplysninger, f.eks. når du foretager et køb eller svarer på et tilbud. Vores mobilapplikationer kan indsamle nøjagtige oplysninger om placeringen af ​​din enhed, f.eks. når du søger efter en butik. Du skal dog først give tilladelse via din enhed, før applikationen indhenter sådanne placeringsoplysninger via teknologier såsom GPS, wi-fi, eller placering af mobiltelefontårn. Mobiltjenesteudbydere kan indsamle enhedsspecifikke oplysninger såsom en entydig enhedsidentifikator, når du bruger vores websted eller en af vores mobilapplikationer.